Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy định cụ thể như sau:

1.  Tên Thủ tụcCấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.  Lĩnh vựcDân sự
3.  Đối tượng sử dụng: Bao gồm cá nhân, tổ chức
4.  Điều kiệna) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;b) Đất không có tranh chấp;c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;d) Trong thời hạn sử dụng đất.

 

5.  Tài liệu cần nộp1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi quyền sử dụng đất (theo mẫu);2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi. 
6.  Cơ quan thụ lý hồ sơUỷ ban nhân dân xã, Phường.
7.  Trình tự thủ tục và thời hạnThời gian thực hiện không quá 27 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại phường), không qúa 25 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để giao cho người sử dụng đất, cụ thể:- Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại phường), không quá 13 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn),Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.- Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển về, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hoặc cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để giao cho người sử dụng đất.

Trường hợp xin cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thêm thời gian không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, trong đó 10 ngày để thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và 30 ngày để niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất

8.  Lệ phí nhà nước
9.  Văn bản pháp luật điều chỉnh– Luật Đất đai năm 2003;
– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
– Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Chính phủ;
10.                        Quy định riêng, bổ sung

------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.