Cấp lại GCN cho trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (có chia tách thửa đất).

Nhiệt tâm và cộng sự tư vấn thủ tục Cấp lại GCN cho trường hợp  thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (có chia tách thửa đất) như sau:

1. Hồ sơ:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN)

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (bản chính);

+ CMND và Hộ khẩu thường trú (01 bản sao công chứng);

+ Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc bản đồ lập (bản chính);

+ Bản vẽ mặt bằng nhà ở do đơn vị có tư cách pháp nhân đo vẽ (bản chính);

+ Văn bản uỷ quyền (nếu có);

+ Văn bản cung cấp thông tin hồ sơ địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (đối với trường hợp GCN do UBND thành phố cấp).

+ Xác nhận của UBND phường về việc sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm ( trường hợp diện tích đất sử dụng thực tế có sự sai lệch về hình thể, diện tích so với GCN đã cấp mà chủ sử dụng đất không đề nghị cấp đổi GCN ).

2. Thời gian thực hiện:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

3. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai 2003; Luật Xây dựng 2003,  Luật Nhà ở 2005; Luật cư trú.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003;

– Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ ;

– Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ;

– Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

– Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ;

– Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và môi trườngQuy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội về hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.


------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.