Hồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất

Quy  định pháp luật về  hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm các quy định cụ thể như sau:

1.  Tên Thủ tụcHồ sơ tặng, cho quyền sử dụng đất
2.  Lĩnh vựcĐất đai
3.  Đối tượng sử dụng: Cá nhân, tổ chức;
4.  Điều kiệna) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất

5.  Tài liệu cần nộp– Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức (có công chứng của Công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất);- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và  5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (nếu có).

(Đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn: nộp hồ sơ và nhận kết qủa trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ).

 

6.  Cơ quan thụ lý hồ sơUỷ ban xã, phường;Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đât;
7.  Trình tự thủ tục và thời hạnThời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại phường) và không qúa 06 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn) không tính thời gian bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để giao cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất (đối với trường hợp cấp mới thì thủ tục thực hiện như quy trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định), cụ thể:- Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo (đối với đất sử dụng tại phường) cho bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

– Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại phường)kể từ ngày bên được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được tặng cho quyền sử dụng đất.

Riêng đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn thì trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày chỉnh lý xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển về (đối với trường hợp cấp mới), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giao cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để giao cho người được tặng cho quyền sử dụng đất.

 

8.  Lệ phí nhà nước
9.  Văn bản pháp luật điều chỉnhLuật Đất đai năm 2003;
– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;
– Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Chính phủ;
10.                        Quy định riêng, bổ sung

------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.