Quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Chị Trương Thị A, ngụ huyện Châu Thành hỏi: Tòa án đã xử cho vợ chồng tôi ly hôn và quyết định để chồng tôi nhận nuôi con gái 4 tuổi. Sau đó chồng tôi cưới vợ khác và đã có thêm 1 đứa con. Nay tôi đã có việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống, có đủ điều kiện để nuôi con, nên tôi muốn được nhận con gái về nuôi, có được không?

Trả lời:

Theo Điều 92 của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao con cho 1 bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

Tại Điều 93, Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn phải vì lợi ích của con, theo yêu cầu của 1 hoặc cả 2 bên. Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên.

Theo thư của chị Trương Thị A hỏi, căn cứ quy định của pháp luật, trao đổi với chị một số ý kiến như sau:

Sau khi vợ, chồng chị ly hôn, tòa án quyết định cho chồng chị nhận trực tiếp nuôi con gái 4 tuổi. Nếu xét thấy chồng của chị thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con không đảm bảo quyền lợi mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, việc học hành của con và có tính đến nguyện vọng của đứa con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên… thì chị có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Chị có thể bàn bạc với chồng chị để được thỏa thuận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con và trách nhiệm đóng góp để nuôi con. Nếu trường hợp chồng chị chưa thỏa thuận thay đổi để chị trực tiếp nhận nuôi con thì chị có thể làm đơn yêu cầu tòa án nhân dân huyện xem xét, giải quyết.


------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.