Thời hiệu yêu cầu thi hành quyết định, bản án chia tài sản của vợ chồng được xác định như thế nào?

Thời hiệu yêu cầu thi hành quyết định, bản án chia tài sản của vợ chồng được xác định như thế nào?

Trả lời:

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Trường hợp thời hạn thi hành nghĩa vụ được quy định cụ thể trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đó đến hạn thực hiện.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn thực hiện.


------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.