Thủ tục lập di chúc tại Văn phòng công chứng

Thủ tục lập di chúc tại Văn phòng công chứng:

Hồ sơ:

– Chứng minh thư, hộ khẩu của người lập di chúc (Bản chính và 01 bản photo);

– Chứng minh thư, hộ khẩu của người nhận di sản (Bản chính và 01 bản photo);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Bản chính và 01 bản photo);

– Hoặc Sổ tiết kiệm (Bản chính và 01 bản photo);

– Các giấy tờ có giá khác…… ((Bản chính và 01 bản photo).

– Đăng ký kết hôn (Bản chính và 01 bản photo);

– Giấy tờ nhân thân khác (Bản chính và 01 bản photo);

– Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện thể hiện tình trạng sức khỏe của người lập di chúc (Bản chính và 01 bản photo).

Thủ tục:

Người yêu cầu lập di chúc tới Văn phòng công chứng, tự lập bản di chúc trước mặt công chứng viên hoặc:

Người lập di chúc có thể tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại bằng máy vi tính. Sau đó người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn di chúc;

Trường hợp xuất trình bản di chúc đánh máy sẵn thì cần có người làm chứng. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của nội dung di chúc. Nếu bản di chúc phù hợp với quy định của pháp luật thì Công chứng viên sẽ hướng dẫn ký (điểm chỉ) vào di chúc. Trường hợp bản di chúc không đạt yêu cầu, Công chứng viên sẽ sửa đổi, bổ sung.

* Ghi chú: Trường hợp người lập di chúc không tự đọc được, không nghe được hoặc không ký và điểm chỉ được thì phải có 2 người làm chứng.

* Người làm chứng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luât, không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nội dung di chúc và không thuộc diện thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật đối với tài sản được định đoạt trong di chúc.

Sau khi bản Di chúc được người lập di chúc, ký tên, điểm chỉ vào từng trang của bản di chúc thì Công chứng viên ký công chứng Di chúc.

Trân trọng!

 


------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.