Thừa kế quyền sử dụng đất

Quy định pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất quy định các vấn đề pháp lý như sau:

1.  Tên Thủ tụcThừa kế quyền sử dụng đất
2.  Lĩnh vựcđất đai
3.  Đối tượng sử dụng: cá nhân, tổ chức;
4.  Điều kiệna) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;b) Đất không có tranh chấp;c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;d) Trong thời hạn sử dụng đất
5.  Tài liệu cần nộpNgười nhận thừa kế nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với đất sử dụng tại phường) nơi có đất 01 bộ hồ sơ gồm có:– Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất.- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và  5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (nếu có). 
6.  Cơ quan thụ lý hồ sơĐối với đất sử dụng tại xã, thị trấn: nộp hồ sơ và nhận kết qủa trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn .Uỷ ban nhân dân phường nhận hồ sơ đối với đất đai sử dụng tại phường.
7.  Trình tự thủ tục và thời hạnThời gian thực hiện không quá 10 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại phường) và 06 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn) không tính thời gian bên nhận thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài chính kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận thừa kế hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để giao cho người nhận thừa kế (đối với trường hợp cấp mới thì thủ tục thực hiện theo đúng quy trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định), cụ thể:- Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo (đối với đất sử dụng tại phường) cho bên nhận thừa kế quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc (đối với đất sử dụng tại phường)kể từ ngày bên nhận thừa kế quyền sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận thừa kế quyền sử dụng đất.

Riêng đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn thì trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày chỉnh lý xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển về (đối với trường hợp cấp mới) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giao cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để giao cho người sử dụng đất.

 

8.  Lệ phí nhà nước
9.  Văn bản pháp luật điều chỉnhBộ luật dân sựLuật Đất đai năm 2003;
10.                        Quy định riêng, bổ sung

------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.