Tòa án quyết định giao con cho mẹ nuôi nhưng chồng, gia đình nhà chồng không thực hiện, cố tình giấu con thì phải làm gì để được nhận con?

Tòa án quyết định giao con cho mẹ nuôi nhưng chồng, gia đình nhà chồng không thực hiện, cố tình giấu con thì phải làm gì để được nhận con?

Trả lời:

– Người được Tòa án quyết định giao con trực tiếp nuôi dưỡng làm đơn gửi cơ quan Thi hành án đề nghi thi hành án giao con;

– Chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính tri – xã hội tại địa phương thuyết phục người có nghĩa vụ giao con tự nguyện giao con cho người được giao trực tiếp nuôi dưỡng con;

– Chấp hành viên của cơ quan thi hành án ra quyết định buộc giao con cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định.

– Nếu người có nghĩa vụ giao con (hoặc người đang trông giữ con) không giao con cho người được giao trực tiếp nuôi dưỡng, Nếu người có nghĩa vụ giao con không giao con cho người trực tiếp nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định xử phạt tiền và ấn định thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao con cho người được giao trực tiếp nuôi dưỡng.

– Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.


------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.