Trường hợp nào được xem xét miễn, giảm tiền án phí ly hôn? Thủ tục xin miễn, giảm án phí ly hôn?

Trường hợp nào được xem xét miễn, giảm tiền án phí ly hôn? Thủ tục xin miễn, giảm án phí ly hôn?

Trả lời:

Toà án cho miễn nộp một phần hoặc toàn bộ tiền tạm ứng án phí và có thể được Toà án miễn một phần hoặc toàn bộ án phí khi ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên ngoài giá thú;

– Có khó khăn về kinh tế được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức xã hội nơi cư trú hoặc làm việc chứng nhận;

Thu tục thực hiện như sau:

– Đơn đề nghi của người có yêu cầu xin miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí;

– Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người xin miễn, giảm;

– Nộp đơn có xác nhận cho Toà án để có thể được Toà án xem xét miễn hoặc giảm một phần tiền tạm ứng án phí.


------
Trân trọng
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Phòng B205, Tòa Nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62 665 666 – 04.62 912 838 – Fax: 04. 62 662 904.